loader image
My Cart
0,00 
Blog

Vaid kodumaised looduslikud taimeliigid

Kõik meie kasvatatavad taimeliigid kasvavad Eestis looduslikult. Suurem osa neist on siin kasvanud juba tuhandeid aastaid. Enamus meie taimeliikidest on püsikud, st elavad mitu aastat, sageli ka kümneid aastaid ja suudavad moodustada püsiva taimkatte, mis pärast rajamist vajab vaid minimaalset hooldust. Toimiva ökosüsteemina ei vaja looduslikest taimedest haljastus edasist mullaharimist, väetamist ega isegi kastmist. Looduslikud taimeliigid panustavad elurikkusesse kümneid kordi rohkem kui võõrtaimeliikidest haljastus, sest igast taimeliigist sõltub omakorda terve hulk erinevaid loomaliike mullaussikestest putukateni.