loader image
My Cart
0,00 
Inventuurid

Tegeleme loodusväärtuste hindamiste ja kaardistamisega. Enamasti hindame maastikke ja anname lisaks erinevate alade loodusväärtuste olukorrale hinnangu ka vajalikest tegevustest elurikkuse säilitamiseks, soosimiseks või suurendamiseks. Üritame hinnata erinevate indikaatorite järgi ökosüsteemise seisundit tervikuna. Peamiselt vaatame taimi, kuid vahel kaasame oma tegevustesse lisaks botaanikutele ka teisi loodusteadlasi ornitoloogidest geoloogideni. Meie invetuurid on vajalikud näiteks maastikuhoolduse kavandamisel, maakasutuse mõjude hindamistel, kaitsealade ja puhkealade kavandamisel, ehitus- ja haljastustööde projekteermise lähteülesannete koostamisel jm. Meie klientideks on olnud nii omavalitsused, ettevõtted kui ka mitmed riigiasutused.

Mõned olulisemad hiljutised inventeerimistööd:
  • Tallinna Kakumäe metsa kaitseala piiriettepanekute põhjendatuse hinnang 2023;
  • Tartu kesklinnapargi elurikkuse hinnang (SÜKU ehituse arhitektuurikonkursi lähteülesandeks) 2022;
  • Tallinna klindi loodusväärtuste kaardistamine 2022
  • Hiiumaa Lehtme sadama Natura hindamine 2022
  • Kaitseväe Tapa linnaku taimestiku inventuur 2021
  • Tallinna Tondiraba pargi ala loodusväärtuste inventuur 2020