loader image
My Cart
0,00 
Inventuurid

Tegeleme loodusväärtuste hindamise ja kaardistamisega. Enamasti hindame maastikke ja lisaks erinevate alade loodusväärtuste olukorrale anname hinnangu ka vajalikest tegevustest elurikkuse säilitamiseks, soosimiseks või suurendamiseks. Üritame hinnata erinevate indikaatorite järgi ökosüsteemi seisundit tervikuna. Peamiselt vaatame taimi, kuid vahel kaasame oma tegevustesse lisaks botaanikutele ka teisi loodusteadlasi ornitoloogidest geoloogideni. Meie inventuurid on vajalikud näiteks maastikuhoolduse kavandamisel, maakasutuse mõjude hindamisel, kaitsealade ja puhkealade kavandamisel, ehitus- ja haljastustööde projekteerimise lähteülesannete koostamisel jm. Meie klientideks on olnud nii omavalitsused, ettevõtted kui ka mitmed riigiasutused.

Mõned olulisemad hiljutised inventeerimistööd:
  • Tallinna Astangu-Mäeküla kaitseala piiriettepanekute põhjendatuse hinnang 2023
  • Tallinna Kakumäe metsa kaitseala piiriettepanekute põhjendatuse hinnang 2023;
  • Tartu kesklinnapargi elurikkuse hinnang (SÜKU ehituse arhitektuurikonkursi lähteülesandeks) 2022;
  • Tallinna klindi loodusväärtuste kaardistamine 2022
  • Hiiumaa Lehtme sadama Natura hindamine 2022
  • Kaitseväe Tapa linnaku taimestiku inventuur 2021
  • Tallinna Tondiraba pargi ala loodusväärtuste inventuur 2020