loader image
My Cart
0,00 
Organisatsioon ja inimesed
Nordic Botanical OÜ
Kuidas ideest sai ettevõte...

Ökoloogide ettevõtmine

Elurikkuse vähenemine on üks olulisi keskkonnaprobleeme. Intensiivse inimtegevuse tõttu vähenevad nii eluliselt vajalikud looduse hüved kui ka ja inimeste side elusloodusega. Seda silmas pidades loodi 2012 a Tartu Ülikooli võrseettevõttena OÜ Nordic Botanical, mille missiooniks on looduslike lahenduste juurutamine ja elurikkuse taastamine seal, kus see on võimalik. Meie spetsialistid on aastaid aktiivselt loodusteadlastena ja õppejõududena töötanud erinevates Eesti ülikoolides. Aastatega kogutud teadmised ja kogemused võimaldavad koostöös Tartu Ülikooli ökoloogiateadlastega pakkuda terviklike lahendusi alates looduskaitsetööde planeerimisest, maastikuhoolduse kavandamiseni. Eriliseks südameasjaks on meile aga Eesti kaduvad liigi- ja lillerikkad niidukooslused. Nende taastamiseks ja uute rajamiseks toodame ja müüme juba aastast 2018 kodumaiste niidutaimede seemneid.

Mõned meie verstapostid
Asutamine
2012. Ettevõte sai asutatud augustis kahe noore bioloogi algatusel. Algselt oli firma nimeks OÜ Loodusseeme.
Looduskaitsetööd
2013. Esimene suurem looduskaitsetöö. Suurelt ehitusalalt sai edukalt ümberasustatud u 500 kaitsealust taime.
Seemnekogumismasin
2016. aastal ehitasime oma esimese seemnekogumismasina. Idee ei ole küll uudne, kuid masin ise täiesti unikaalne. Nüüdseks on masinaid juba kaks.
Maastikuhoolduskavad
2017 koostasime esimese maastikuhoolduskava Eesti kaitseväele. Sellele järgnevalt on meie teadmisi usaldanud paljud suuremad ja väiksemad maahaldajad.
Seemnekasvatus
2018 sai rajatud meie esimene oma seemnepõld. Loodusest olime seemneid kogunud juba varem.
Teadmistepõhisus
2020. aastal liitusid meie meeskonnaga kaks kõrgemalt haritud aednikku. Looduslike taimede kasvatamine on teadmistemahukas.
Mart Meriste
Mart Meriste

Mart on ettevõtte asutaja ja tegevjuht. Ta on hariduselt bioloog, kes teadusevallas on tuntud hoopis ämblike eksperdina. Pikalt töötas ta erinevates ülikoolides õppejõuna, täiendades just tehnikaalade üliõpilaste ökoloogiaalaseid teadmisi. Alates 2015. aastast on ta aga täielikult pühendunud ettevõtte arendamisele. Mardile tugineb lisaks ettevõtte igapäevasele juhtimisele ka looduskaitsetööde kavandamine ning erinevate inventuuride ja maastikuhoolduskavade koostamine.

Aveliina Helm
Aveliina Helm

Aveliina on meie ettevõtte asutajaliige, osanik ja teaduslik nõuandja. Aveliina on bioloog, kes teeb oma igapäevatööd Tartu Ülikoolis, olles seal taastamisökoloogia professori väärikal ametikohal. Tänu Aveliinale on meie koostöö ülikooliga tihe ja kasulik nii ettevõttele kui ülikoolile. Vahel jääb tal siiski aega ka ettevõtte tegemistesse panustamiseks. Aveliina on olnud mitmete vastutusrikaste ja avalikkusele olulisemate maastiku hooldust ja elurikkust puudutavate kavade autor.

Külli Keerus
Külli Keerus

Külli töötab alates 2020. aastast meie seemnekasvatuse peaaednikuna. Külli on omandanud magistrikraadi hoopis filosoofias ja aastaid tegeles ta Tartu Ülikooli teadurina keskkonna- ja loomaeetika küsimustega. Hoolimata looduslähedasest teemavalikust filosoofia erialal kiskus süda ikka aia ja metsa poole ning näpud sügelesid, mistõttu otsustas ta omandada aedniku kutse Räpina Aianduskoolis. Seejärel asus aga õppima Tartu Ülikoolis bioloogiat, mille bakalaureusekraad on tal praegu omandamisel.

Gert Linnas
Gert Linnas

Gert on meie seemnekasvatuse tubli aednik, kelle hallata on lisaks kühvlitele ja rehadele ka meie tõsisemad masinad. Ta on juba noorest peale teadnud, et ta soovib kindlasti tegeleda tööga, mis on võimalikult looduslähedane. Ta on lõpetanud Räpina aianduskoolis aedniku eriala ning samuti Eesti Maaülikooli loodusturismi. Eelnevalt on ta on lihvinud oma aianduslike oskusi Saksamaal Erfurtis linnahaljastuses. Gert on katsetanud erinevaid erialasi, kuid taimed on jäänud südamelähedaseks.