loader image
My Cart
0,00 
Maastikuhoolduskavad

Loodusväärtuste sälimine sõltub maastiku kasutusest ja hooldusest. Kõikjal ei saa rakendada klassikalisi loodushoiu võtteid ja põhimõtteid, kuid alati saab maastikku kasutada ja hooldada paremini ning loodussõbralikumalt. Oleme aastate jooksul koostanud maastikuhoolduskavasid väga erinevatele aladele alates eraaedadest kuni mitsetuhandehektariliste kaitseväe harjutusväljakuteni. Võtame lähteülesandeks maastiku iseloomu, ajaloo ja inimese soovid maastiku kasutamisel, kuid seame alati keskmesse looduse ja selle säilimise. Kaardistame olemasolevad ja potentsiaalsed loodusväärtused ja kavandame maastikuhooldust, soovitame õige metoodika, aitame valida tehnikat, koostame hooldusplaani, hindame alternatiive ja töömahte ning -hindasid. Hea maastikuhooldus tähendab, et inimene saab maastikku kasutada, kuid ka elurikkus säilib.

Mõned näited olulisematest maastikuhoolduskavadest:
  • Tallinna Tehnikaülikooli Mustamäe linnaku rohealade maastikuhoolduskava 2023
  • Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja maastikuhoolduskava 2021
  • Kaitseväe Keskpolügooni harjutusalade maastikuhoolduskava 2020
  • Maanteeameti Riigiteede niidetavate pindade ja hekkide korrashoid 2020
  • Eesti loopealsete hoolduskava 2019
  • Kaitseväe Tapa lähiharjutusala maastikuhoolduskava 2017
  • Eesti Rahva Muuseumi kontaktala maastikuhoolduskava (koos Tajuruum maastikuarhitektidega) 2015