loader image
My Cart
0,00 
Looduskaitsetööd

Kaasaegne looduskaitse ei ole passiivne mittemidagitegemine ja kõige ärakeelamine. Muutunud keskkonnas ei säili loodusväärtused alati ka hoolikal hoidmisel, loodust tuleb aga sageli taastada ka aladel, mis inimtegevusest varasemalt palju kannatada on saanud. Looduskaitsetööd tehakse sageli ekskavaatorite, bulldooserite ja mootorsaagidega. Vajalike teadmisete olemasolul saab neid tööriitus kasutada aga ka elurikkuse hüvanguks. Oleme aastaid aidanud kavandada, ja vahel ka ellu viia, kaitsealuste taimede ümberasustamisi. Mõneti sai just sellest tegevusest meie ettevõte üldse alguse ja võib julgelt öelda, et kaitsealuste taimede ümberasustamisega on meil ette näidata 10 aastane kogemus. Oleme taastada aidanud aga ka niite, külvanud turbasamblaid hüljatud turbaväljadele ning kavandanud mitmete hektarite suuruse niiduala terviklikku ümberasustamist. Oleme alati avatud uutele, vahel ka üllatavatele, väljakutsetele.

 

Mõned olulisemad looduskaitsetööd:
  • Tallinna Paevälja alvarikoosluse ümberasustamismahud ja metoodika 2022

  • Laiküla turbavälja kaitsealuste taimede ümberasustamine 2021

  • Niiduseemnete kogumine ja külvamise korraldamine Anne Looduskaitsealal korrastatud jäätmaale (koos RMK Looduskaitseosakonna talgulistega) 2020

  • Rajatava Vorbuse liivakarjääri kaitsealuste taimede ümberasustamine 2019

  • Tartu Lammi tn 8 ehitusala kaitsealuste taimede ümberasustamise korraldamine 2019

  • Tallinna Paevälja alvarikoosluse esinduslikkuse ja ümberasustamisvõimaluste uuring 2019

  • Endise Palasi turbakaevanduse taastamine turbasamblafragmentide laotamise meetodil 2018

  • Rail Baltic trassi kaitsealuste taimede inventuur ja leevendusmeetmete väljatöötamine 2018

  • Paldiski LNG terminali detailplaneeringuala käpaliste ümberasustamine 2013